Juurdeehituse seinad kerkivad

Kui vundamendi viimane vöö on piisavalt kivistunud, suundume karkassi ehitamise juurde. Esimeseks eesmärgiks on isoleerida puitkarkass betoonvööst ning selle jaoks kasutame spetsiaalseid bituumenribasid. Kui esimesed vööd paigas, jõuamegi karkassi juurde. Selleks paigaldame esialgu vertikaalsed postid olemasoleva vöö peale ning nende peale omakorda horisontaalsed talad. Mõlemad kihid on 150-millimeetrised – see tähendab, et seinte soojustuseks läheb 300mm kivivilla.

Juurdeehituse katus on planeeritud väga väikese kaldega, kuna mõne aja pärast on plaanis sellele ehitada katusterrass. Juurdeehituse keskelt majani paigaldame nii-öelda ematala, mille peale saab hiljem hõlpsasti paigaldada laetalasid. Lakke on planeeritud kõigepealt 150mm talad risti ematala peale ning teine kiht nendega risti. Lisaks paigaldame hiljem seestpoolt 100mm karkassi, et lisada veel 100mm kivivilla – see teeb kogu soojustuse paksuseks 400mm. Lisaks soojapidavusele on see soojustuskihi paksus oluline seetõttu, et taotlesime hoone renoveerimiseks Kredexi väikeelamu rekonstrueerimise toetust ning nendepoolsetes tingimustes on kirjas maksimaalne lubatud soojaläbilaskvus – selleks, et nendele normidele vastata, on vaja katuse soojustamiseks paigaldada vähemalt 400mm kivivilla.

DSC01310Esimene kiht katusekarkassist on paigaldatudDSC01314Teine kiht katusekarkassist on parasjagu paigaldamisel

Kuna katus tuleb lõpuni kinni ehitada, kaasneb ka põnev väljakutse ventilatsioonitorude süsteemi väljaehitamise näol. Asja teeb eriti põnevaks see, et puuduvad veel päris täpsed ruumiseinade piirid ning kõik ruumid (peale avatud esiku osa) vajavad sissepuhke- või väljatõmbetoru. Lisaks sellele läheb esikust läbi ka väljatõmme köögi poolelt.

DSC01316Põnev väljakutse ventilatsioonitorude paigaldamise näol

DSC01331Vaade juurdeehituse katusele teise korruse aknast

Kui vill on talade vahele paigaldatud, tõmbame tuuletõkkekanga üle terve katuse. Selle peale paigaldame distantsroovi ning seejärel juba 22mm paksuse OSB-plaadi. Lõplikuks katusekatteks kasutame liimitavat katuse PVC-katet. Põhjus, miks otsustasime liimitava katusekatte kasuks, peitus peamiselt keskkonnatingimustes – juba pikemat aega oli olnud väga kuiv periood ning ei tundunud õige mõte nendes tingimustes kasutada põletatavat SBS-katet.

DSC01335Juurdeehituse katuse lõplik variant ülalt vaadatuna – liimitav PVC-kate

Juurdeehitusele on planeeritud sarnane fassaadilahendus nagu ülejäänud majalegi ning sellest lähtuvalt on karkassi alumises osas talad sätitud teistpidi kui ülemises osas. Suurem osa fassaadist on horisontaalse laudisega, kuid alumine osa vertikaalse lauaga. Seetõttu on allapoole vaja paigaldada ka teistpidi roov.

DSC01337Ülemises ja alumises osas vastavalt üht- ja teistpidi roov

DSC01341OSB-plaadi alt väljaulatuvad tuuletõkkekanga ribad teibime hiljem niiviisi kinni, et tuul villale ligi ei pääseks


“A dream doesn’t become reality through magic; it takes sweat, determination and hard work.”

Colin Powell

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s