Esimene aimdus tulevasest sissepääsust

Järgmiseks saame tuuletõkkekanga paigaldada ka ülejäänud osale hoonest - justkui ootamatult tekivad seinad ning see annab lõpuks võimaluse saada aimu juurdeehitusest kui tervikust. Tuuletõkkekanga peale paigaldame esialgu ainult vertikaalsed roovid. Hiljem, kui jõuame fassaadini, paigaldame alumisse ossa ka horisontaalse roovi, millele jäävad vahed sisse, et õhk saaks liikuda seina alt kuni üles räästani välja. Tuuletõkkekangaga… Continue reading Esimene aimdus tulevasest sissepääsust