Kauaoodatud septik

Ehkki maakodus elamine ja selle võlude nautimine on tore, ei saa me üle ega ümber teatud mugavustest. Üks neist on kanalisatsioon, ilma milleta ei ole just kuigi mugav elada. Meie kodutänaval ei ole välja ehitatud kanalisatsioonitrassi, seega tuli kaaluda alternatiive. Lahenduseks sai septik koos imbväljakuga. Täpsustuseks nii palju, et antud piirkonnas on tegelikult detailplaneeringu järgi lubatud kasutada ainult mahuteid, aga kuna haldusüksusest ei osatud lubada ligikaudset trassi paigaldamise aega, said paberid ümber tehtud nii, et septik on ametlikult kooskõlastatud lahendus.

DSC01570Kauaoodatud septik jõudis kohale

Esimeseks ülesandeks on välja mõelda koht, kuhu septiku saaks paigaldada. Selle puhul kehtivad erinevad piirangud: ühed on seotud oja kaitsevööndiga ning teised kaugemal asuva ja praeguseks kasutuseta puurkaevuga. Lisaks normide ja seaduste poolt kehtestatud piirangutele tuleb arvestada ka sellega, et krundile on plaan paigaldada horisontaalne maaküttekontuur. See tähendab, et septik ja imbväljak ei tohi kusagil risti sattuda. Lisaks kõigele eelnevale peame arvestama ka kõrvalhoonega, mille plaanime lähiaastatel krundile ehitada. Kui kõiki piiranguid arvesse võtta, ei jäägi väga palju võimalusi. Kõigest eelnevast lähtudes otsustame, et septik leiab oma koha kasvuhoone kõrval. Kasvuhoone saab ka lähiaastatel esialgsest kohast maha lammutatud, et sobivama koha peale uus ehitada.

Nüüd, kui septiku tulevane asukoht on teada, pole muud, kui kopamehega aeg kokku leppida ja tööle asuda! Kaevamistöödes abistab meid jätkuvalt läheduses elav osav kopamees, sest käsitsi ei ole võimalik sellist tööd ette võtta.

Kaevamisega alustades saame taaskord kinnitust sellele, et pinnas on täpselt selline, nagu meile on eelnevalt kirjeldatud. Nimelt peale 30-sentimeetrist mullakihti ning poolt meetrit liivakihti vaatab vastu täiesti puhas sinine savi. Ehkki sinine savi on silmale ilus vaadata, ei aita see kaasa tööde käigule. Kaevamise käigus saame näha ka põhjust, miks pinnas kevadel pikka aega märg püsib – ojapoolse nõlva juures on näha, et savikiht tõuseb järjest pinna poole, mistõttu tekitab savikiht ühtlase veekindla kausi. Selle seest ei saa vesi vabalt ära voolata ega ka maasse imbuda. Niiskematel aegadel nõlva peal liikudes on näha, et kohati niriseb vesi mööda savikihti maapinnale justkui väike allikas.

DSC01623Kuigi suuremõõtmeline üleskaevatud pinnas ei ole kaugelt väga kena vaatepilt, siis lähedalt vaatamine pakub silmailu küll.

DSC01635Mõtted läksid lendama – mida kõike sellest savist voolida saaks…

Ilmataat õnnistab meid kena ilmaga ning kopp saabki septiku paigaldamise protsessiga alustada. Esimese asjana ootab koppa kõige suurem töö – augu kaevamine. Septik läheb maasse täisulatuses, mis tähendab, et kaevusid lühemaks ei lõika. Septiku põhi jääb umbes kahe meetri sügavusele ning selle alla paigaldame vana drenaažitoru, mille kohapealt (majast) leidsime. Selle eesmärk on tagada septiku ümber asuva vee ärajuhtimine, et vähendada külmakergete ohtu (kuivas pinnases on oht sellele märgatavalt väiksem).

DSC01619Septik oma õiges kohas ja asendis

Drenaaži teise otsa viime suunaga otse ojja. Kuna enne oja on peaaegu 8-meetrise langusega nõlv, siis toru ise tuleb maapeale välja juba suhteliselt nõlva alguses. Pinna lähedalt viime toru veel päris ojani välja, et nõlva ülearu üle ei ujutaks. Tulevikus plaanime nõlva teha kasutatavaks alaks ning voolav vesi ei ole sellisel juhul kuigi hea lahendus.

Kui septik ja sellealune drenaaž on paika saanud, alustame augu kinni ajamisega. Enne veel kinnitame septiku külge koormarihmadega neli suurt betoonkamakat, et vältida septiku tõusmist ülespoole, mis on reaalne oht. Kohe, kui septik paigas, paneme kastmisvoolikust ka vee juba septikusse jooksma. Täitmine võttis aega päris mitu tundi ning veetase kaevus langes silmnähtavalt. Tagasitäiteks kasutame selle jaoks tellitud täiteliiva. Kogu esmane tagasitäide septiku ümbruses ja peal on tehtud ainult puhta liivaga. Päris pealmises kihis kasutame juba varasemalt väljakaevatud pinnast. Enne kinniajamist paigaldasime nii septikusse pealejooksule kui ka väljajooksule ajutised kanalisatsioonitorud, et liiv septiku sisse ei satuks.

DSC01630Septikut ümbritseva augu täitmine

Kui septiku aluse drenaaži ja imbväljaku torud paigaldatud, ajame tekitatud kraavid taas kinni. Ehkki selle töö käigus sai üles kaevatud päris arvestatava suurusega ala, teadsime, et võrreldes eesootava maaküttekontuuri paigaldamisega on praegu tegemist siiski sümboolse alaga. Tuleb tunnistada, et aia üleskaevamisel on ka oma positiivsed küljed, sest iga kaevamisega vähenevad niidetava ala mõõtmed. Tõsi, uueks aastaks peaks seal juba uus ja värske muru peal kasvama, kuid nautigem käesoleva aasta vähendatud niitmismahtu.

DSC01681Mõnda aega on märgatavalt vähem niitmist

Lisaks septiku ja imbväljaku paigaldamisele ootab ees kaevamine, mis annab võimaluse ühendada septiku majaga. Kuna tegemist on taaskord mahuka kaevetööga, kasutame kopa abi. Kogu trassi pikkus septikust majani on ca 45 meetrit. Esialgu sai kaevatud ning toru paigaldatud kuni läbijooksukaevuni, mis asub majale suhteliselt lähedal. Antud läbijooksukaevu hakkavad kokku jooksma mõlema majapoole heitveed. Sellest lähtuvalt jaguneb toru peale kaevu kahes erinevas suunas.

DSC01659Maja lähedale paigaldatud läbijooksukaev

Lühema trassi pikkus vahekaevust majani on ca 8 meetrit ning maja teisele küljele mineva pikema trassi pikkus ca 20 meetrit. Vahemaa läbijooksukaevust majani on väga lühike ning kopaga kaevamine raskendatud, seega peame viimaste meetrite tarbeks rakendama “kondimootori” jõudu. Käsitsi kaevamise eelis on muidugi see, et üleskaevatud ala on lõppkokkuvõttes väiksem, mistõttu lõhub protsess vähem pinnast. Samuti ei saa kuidagi mööda vaadata kaevamise tervislikust poolest ehk füüsilisest koormusest värskes õhus, keset linnulaulu – puhas tervis!

DSC01660Lisaks kraavile on pildile jäänud ka kõige olulisemad tööriistad: labidas, lood ja akutrell

DSC01666Kraav on kinni aetud ning ootab vajumist ja silumist

Järg on jõudnud läbijooksukaevust majani trassi paigaldamise juurde. Esmajärjekorras plaanime paigaldada kanalisatsioonitrassi kaugemale ehk vanemale majaosale. Põhjus peitub selles, et majja on vaja kiiresti valmis saada üks WC lisaks. Nimelt tahame uuemale (punasele) majapoolele ühendada kanalisatsiooni ning seetõttu peab arvestama, et paar päeva järjest ei ole olemasolev kuivkäimla kasutuskõlblik. Plaanis on kollase majapoole ülemise korruse duširuum valmis saada sel määral, et oleks võimalik kasutada WC-potti.

DSC01802Aimdus kanalisatsioonitrassist, mis viib vanema majapooleni

Selleks, et kanalisatsioonil oleks praktiline mõte, on loomulikult vaja ka vett. Vallast saime teada, et meie maja eest läheb läbi kohalik veetrass, kuid meie maja juures maakraani ei ole – selle paigaldamine tuleb meil ette võtta oma kulu ja kirjadega. Antud juhul  tähendab see, et majaesine avalik tänav tuleb risti läbi kaevata, et pääseda ligi olemasolevale trassile. Seejärel saab tuua toru krundi piirile ja paigaldada maakraani. Erinevatel põhjustel kasutame ka selle töö puhul professionaalide abi. Põhjustest kõige kaalukam on ehk see, et me ei soovi riskida kogu piirkonna veevarustuse rikkumisega. Töö tehti kiirelt ja korralikult – ühe päevaga saime maakraani paika ning kaevikud kinni aetud. Küll aga tuli antud tööde eest välja käia üpris kopsakas summa.

Üldine seis on selline, et maja on osaliselt juba kanalisatsiooniga ühendatud ning põhimõtteliselt on võimalik ka trassivesi juba kasutusele võtta, kui selleks vajadus tekib. See tähendab, et mõnusalt maalähedastele elutingimustele on taas lisandunud üks mugavus, mis teeb meele veelgi rõõmsamaks!


“Water is the driving force of all nature.”

Leonardo da Vinci

2 thoughts on “Kauaoodatud septik

    1. Aitäh, väga õigustatud küsimus!
      Kuna suvest alates hakkasid meie lood ilmuma ka Maakodu ajakirjas, siis blogi avaldamine läks ajaliselt nihkesse. Kuna postitused on aga valmis kirjutatud enam-vähem sel ajal, kui tegevus päriselt aset leiab, siis ongi praegu niiviisi juhtunud, et blogis avaldatud lugudel on palju varasem kuupäev.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s