Katus maha

Kogu ehituse üks ajamahukamaid töid sel aastal on katusevahetus. Etteruttavalt võib öelda, et ehkki meie tublidel meestel on katustega eelnev kokkupuude olemas ning selles töös ei ole nende jaoks midagi tüütut ega ebameeldivat, ei osanud keegi meist ette kujutada, kui suureks maht kujuneb. Katuse ruutmeetreid on kokku umbes-täpselt 350. Lisaks suhteliselt suurele katuse pindalale asetsevad mõlemal majapoolel ka vintskapid, mis muudavad ehituse veelgi keerulisemaks, kuna pole võimalik tõmmata ühtset liini ja selle järgi katust sirgu ajada.

Kui ühel juulikuu päeval katuse vahetamise aeg kätte jõuab, tuleb loomulikult alustada algusest – vana katuse mahavõtmisest. Ruutmeetreid on palju ning see tähendab, et ehitamisega võrdväärselt mahukas töö on ka lammutamine. Esmalt on vaja katuselt eemaldada vana asbestiga eterniit. Lisaks sellele, et asbestiga eterniidi eemaldamine nõuab maskide kasutamist, muudab tööprotsessi keerulisemaks ka asjaolu, et suurem osa katusest on umbes 45-kraadise nurga all – sellel osal mööda katust kõndida ei ole võimalik. See tähendab, et iga vana plaadi kättesaamine on paras katsumus.

Töödega alustame maja lõunapoolsest küljest, sest seestpoolt tegime kindlaks, et vanad sindlid on just seal pool kehvemas seisus ning need tuleb kindlasti eemaldada. Kuna alustame vana katuse eemaldamisega juulis – Eestis valitseva kuuma- ja kuivalaine ajal, siis loodame kehvemas seisukorras majapoole katusega kuival ajal ühele poole saada.

Maja lõunapoolsel küljel on eterniidi all olevad vanad puitsindlid väga räsitud olemisega ning need tuleb eemaldada. See tähendab, et jooksvalt koos eterniidiga eemaldame ka sindlit, mille all olevad roovid muudavad katusel edasi liikumise veidi lihtsamaks. Mõlema majapoole vintskapid on umbes 20-kraadise nurga all ja tänu sellele on nendel liikumine täiesti võimalik. See muudab lihtsamaks nii lammutamise kui ka hilisema ehituse.

1Mehed katust lammutamas

Kogu lammutamise ja ka ehitamise protsessi teeb huvitavamaks see, et praeguse seisuga on majal kahelpool küljes veel ka väga kehvas seisukorras “esikud”, mille plaanime enne talve maha lammutada. Praegu täidavad nad oma funktsiooni panipaikade näol ning seetõttu oleme neid siiani säilitanud. Ühest küljest teevad need töö lihtsamaks, sest enne katusele minekut on vaheplatvorm, kus saab puhata või töövahendeid ladustada. Teisest küljest muudab esikute olemasolu ehitamise veidi ebamugavaks, sest need jäävad ette majakatuse viimasele eterniidi plaadireale ja seetõttu saame viimase rea lisada alles siis, kui kogu katus on valmis ning esikud maha lammutatud.

Kuna katuselt sai eemaldatud suures koguses vana asbestiga eterniiti, kaasnes sellega  ka nõuetekohane utiliseerimine. Eterniidi puhul tähendab see viimist prügimäele, kus asbesti sisaldavaid tooteid vastu võetakse. Kui viia prügimäele puhast eterniiti ilma muu sodita, siis on selle vastuvõtuhind suhteliselt inimlik. Meie piirkonna prügimäel on see sarnane olmeprügi vastuvõtuhinnaga. Kui aga ladustada eterniiti segamini muu ehitusprahiga, võetakse see prügimäele vastu kolmekordse hinnaga. Seega, soe soovitus meie poolt on ladustada eterniiti muust ehitusprahist eraldi ning utiliseerida see vastavalt tingimustele ametlikes punktides.

2Katuselt sadas alla nii vana eterniiti kui pehkinud puitu

Ühel kenal suvisel päeval, kui osa lõunapoolsest katusest sai lõpuni puhtaks tehtud ning jäi ootama uute roovide ja aluskatte panekut, saabus aeg lõunapausiks. Lõunasöögi aeg sai tavapärasest kiiremini otsa, sest ilma mingi hoiatuseta värvus taevas potisiniseks ning tuli alla selle suve kõige tugevam vihmasadu. See kestis küll lühikest aega (umbes pool tundi), kuid sellest piisas, et ujutada üle kogu sel hetkel katuseta olnud teine korrus. Loomulikult ei näidanud seda sadu ükski ilmaennustus ega ilmutanud ohumärke ka päevane ilm – seetõttu ei olnud me kuidagi valmistuda.

Meie jaoks tähendas käesolev olukord seda, et järgnevad paar tundi kulutasime teise korruse kuivatamisele. Esiteks pöörasime jooksujalu pahupidi riidekapid ja -kastid, et tuvastada kõikvõimalikud rätikud ja linad, mis võiks kuivatamisel abiks olla ning seejärel tormasime kõigi jõududega teisele korrusele päästma, mis päästa annab. Kahjuks või õnneks ei olnud mahti “uputuse” hetke kaameraga jäädvustada, kuna käed-jalad olid tegemist täis. Lõppkokkuvõttes võib öelda, et saime korruse ilma suuremate kahjustusteta päästetud ning töö võis täie hooga jätkuda.

3Paarkümmend minutit enne suurt paduvihma

5Peale suurt “päästeoperatsiooni” riputasime rätikud päikese kätte kuivama, et uue vihmasahmaka korral taas võtta oleks

6Jah, läbivettinud rätikuid ja linu jagus kümnete meetrite peale…

Katuse lammutamise ajal hakkasime tasapisi ka juba uut eterniiti varuma, sest selle kogus oli nii suur, et jagunes nelja järelhaagisetäie peale. Poes oli küll lihtne need ühe korraga otse tõstukiga peale tõsta, kuid koju jõudes tuli kogu materjal omakorda käsitsi maha lapata. Kui mälu ei peta, oli eterniidi kogus ca 250 tahvlit.

Plaanime majale tagasi panna põhimõtteliselt samasuguse katuse nagu seal varasemalt oli – seega kasutame klassikalist helehalli eterniiti. Sedapuhku loomulikult kaasagset varianti, mis ei sisalda asbesti. Lisaks plaanime harja- ja räästaplekkide asemel kasutada selle jaoks spetsiaalselt loodud eterniidiga samast materjalist harjaelemente. See tähendab, et peale neelupleki ei tule katusel rohkem plekki kasutada. Antud lahendus on pleki-variandist küll umbes 2-3 korda kallim, kuid tulemus on vähemalt sama võrra parem.

4Üks osa eterniidikoormast

Selleks, et katuse lammutamine ja hiljem ka ehitamine kuidagi võimalikuks saaks, sai spetsiaalselt ehitatud kuus meetrit pikk redel, mida mööda on mugav ja samas ka ohutu liigelda. Eriti oluline on see redel just ehitamise puhul, mil on vaja suur hulk eterniidiplaate katusele vedada. Antud redeli täpset kaalu ei oska küll öelda, kuid selle püstiajamine ja vedamine on kahemehetöö, üksi see naljalt ei õnnestu.

7Kuuemeetrine redel, mis sai valmistatud spetsiaalselt katuse ehitamise tarvis

Lisaks eterniidile, mis sai prügimäele viidud, tekkis lammutamisel väga suures koguses sindleid, mis olid nii kehvas seisus, et nende kasutamine küttena ei oleks otstarbekas. Seetõttu põletasime tasapisi kõik sindlid õues ära. Selle jaoks kasutasime üht vana plekktünni, mille sees oli mugav ja ohutu ülearust puidusodi põletada. Tünnis põletamine oli tingitud ka selle suve erakordselt kuumadest ilmadest, mil ei tahtnud lahtist lõket teha; mingitel ajavahemikel oli see isegi ametlikult keelatud.

8Maja lõunapoolne külg, kus tuli katus kasutuskõlbmatust sindlist vabastada

Maja põhjapoolses küljes on lammutamise protsess selles mõttes veidi lihtsam, et vana eterniidi all olev puitsindel on väga heas seisus. See tähendab, et ilmastik ei mängi nii suurt rolli – isegi kui peaks tulema vihma enne kui aluskate peale saab, siis vähemalt pole ohtu selliseks uputuseks, nagu teisel pool maja juhtus. Ühesõnaga, kuna sindli seisukord on väga hea, siis jätame selle alla lisakihiks ning paigaldame uued roovid läbi sindli. Ehkki maja erinevate külgede katused on umbes 20 millimeetri võrra erinevad, ei paista see kusagilt välja ning visuaalselt ei muuda see midagi. Ainus erinevus peitub selles, et roovide kinnikruvimiseks sarikate külge peame kasutama mõnevõrra pikemaid kruve ja naelu.

Üldine katuse konstruktsioon on selline, et kõigepealt lähevad vanade roovide peale vertikaalroovid, mille kinnitame nii sarikate kui roovide külge. Seejärel paigaldame nende külge mittehingava katuse aluskatte ning horisontaalse roovituse. Kõige lõpuks lisanduvad eterniidiplaadid.

10Maja põhjapoolne külg, kuhu sai vana sindel alles jäetud

11Katuse aluskate, mille peale on paigaldatud horisontaalne roovitus


“The time to repair the roof is when the sun is shining.”

John F. Kennedy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s