Katus peale

Nüüdseks on kogu vana eterniit katuselt eemaldatud ja prügimäele viidud. Lõpuks saame alustada selle osaga tööst, mis viib meid lähemale katusega seotud lõpptulemusele. Nagu varem mainitud, on kogu katuse pindala ca 350 ruutmeetrit, mis tähendab, et enne suuremahulise ehitustöö juurde asumist on vaja kohale tuua ka suurem kogus ehitusmaterjale.

Olemasolevad katusesarikad ning 95% olemasolevast roovitusest on täiuslikus seisukorras, tänu millele ei pea me ressursse kulutama nende asendamisega uutega. See tähendab, et katuse ehitamiseks on meil vaja paigaldada kõigepealt piki talasid vertikaalsed 50×50 mm roovid. Esialgu paneme paika need vertikaalroovid, mille saab paigaldada otse olemasoleva sarika kohale. Nende kinnitamiseks kasutame pikki kruve, et roovid otse sarika külge kinni tõmmata. Kuna sarikad on ca 1,1 meetrise vahega, siis paneme lisaroovituse ka sarikatevahelisele alale – need paigaldame olemasolevate alusroovide külge. Just seetõttu olimegi väga õnnelikud, kui avastasime, et vanad roovid on väga heas seisukorras.

Kuna katus ise on üpris kõrge (katuse osa on umbes 8 meetrit mööda eterniidi pinda), siis enne ehituse juurde asumist pidime ehitama kaks eraldi redelit. Ühe klassikalise harjaredeli, mis toetab ülevalt üle harja, et oleks mugav mööda katust üles-alla liikuda ning teise, tavalise sirge redeli, pikkusega 6 meetrit. Teine sai tehtud suur ja massiivne, teadmisega, et katusele on vaja vedada umbes 250 eterniidiplaati – neid ei oleks kuigi ohutu transportida mööda kerget alumiiniumredelit. Kui redelid valmis saanud ja katuse ehitamisega algus sisse tehtud, polegi muud, kui  ühest otsast pihta hakata ning loota, et teine ots liiga kaugel ei ole.

Peale vertikaalsete roovide paika saamist tuleb mõtlema hakata aluskatte paigaldamisele. Etteruttavalt võib öelda, et kasutasime kahte erinevat aluskatet, kuna esimene valik läks veidi nihu – tegemist ei olnud just kõige parema aluskattega. Kattega seotud ebamugavus oli seotud sellega, et kuna tegemist oli vana katusega ja lammutamise käigus jäid kohati ka naelad püsti, siis esimene kate rebenes selliste kohtade pealt väga kergelt. Lisatööna pidime hakkama neid kohti teipima. Kui esimesed rullid aluskatet otsa said, hankisime veidi kallima, kuid märksa tugevama ja kindlama aluskatte, millega selliseid probleeme ei tekkinud. Õnneks ei olnud esimese hooga liiga palju aluskatet ette ostetud ning teine pool ehitusest möödus ladusamalt.

Niisiis võtame ette aluskatte, mille paigaldame vertikaalroovi peale. Kahjuks ei ole võimalik aluskatet korraga lõpuni panna ja seega hakkame paralleelselt minema nii, et saab paika panna ühe aluskatte paani ning seejärel kaks horisontaalset roovi. Nii tekkis iga paani järel katusele väikestviisi “redel”, mida mööda oli võimalik liikuda järjest kõrgemale. Kogu katuse ehituse juures on füüsiliselt kõige kurnavam osa materjalide vedamine mööda 45-kraadist katust. Ei ole harv juhus, kus peale pikemat katusel veedetud tööpäeva annavad lihased samamoodi tunda nagu peale korralikku trenni jõusaalis. Neid “trennipäevi” on palju. Kahekesi ehitamine ja samas erinevate ilmastikunähtustega võitlemine venitavad katuseehituse päris pikale. Tõsi, päris iga päev ei ole võimalik katusega tegeleda ning paralleelselt peab ka majas sees töödega edasi liikuma. Nendest vähemalt sama olulistest etappidest saame aga lähemalt rääkida järgmistel kordadel.

9Maja lõunapoolse külje katus on saanud aluskatte alla.

Nagu ka piltidel näha, asetsevad mõlemal pool maja vintskapid. See tähendab, et eterniidi paigaldamisel tuleb teha hulganisti diagonaalseid lõikeid, mis vajavad väga täpset mõõtmist, kuna ka neelud peavad lõppude lõpuks head välja nägema. Siinkohal jõuamegi teise keerulise etapini: kokku on majal ka neli neelu, mis tuleb korrektselt vormistada – nii, et vesi ei pääseks kusagilt valede kihtide vahele. See tähendab omakorda nii aluskatte kui ka neeluplekkide väga tähelepanelikku paigaldamist. Praeguseks, kui on üle käinud juba mõned tormid ja paduvihmad, saame olla kindlad, et nii katus kui ka neelud peavad vett igati asjakohaselt.

Katuse ehitamise juures on abimeesteks ka mõlemal pool maja küljel asetsevad vanad juurdeehitused. Need täidavad kohta, mida kasutada “vahelaona” ning materjali ja töövahendeid saab tegutsemise ajal hoida veidi lähemal, kui päris maas. Nendes külgedes, kus vanu juurdeehitusi ei ole, on kogu protsess kokkuvõttes tülikam, sest peame asju vedama maast otse üle katusele välja.

11Oleme katuse aluskatte paigaldamisega jõudnud maja põhjapoolsesse külge.

12Üleval ootab harjaredel töötegijaid, allpool on näha vana juurdeehitust, mis on vaheplatvormiks maapinna ja katuse vahel

Nüüdseks on kõik ettevalmistused eterniidi paigaldamiseks tehtud ning saamegi lõpuks selle etapi juurde asuda, mida me kõik pingsalt oodanud oleme. Kohe-kohe näeme, kuidas uus hall eterniit maja katusel välja hakkab paistma. Iga järgnev eterniidi rida kinnitab, et mõte säilitada algne hall eterniit on olnud õige otsus. Kõik teised lahendused nii erinevate plekkide kui ka päris kivikatuse puhul annaks majale siiski liialt erineva ilme sellest, mida ta endast originaalis kujutab.

Nagu öeldud, siis neid ridu, mida paigaldada, on palju, kuid ridade rohkus pole otseselt kõige keerulisem osa. Nimelt eterniidi paigaldamisel on oluline ka suund, et iga järgmine rida läheks eelmise peale (et ei peaks iga järgmist eelmise alla upitama). Selle tingimuse täitmine on üpris vaevanõudev, kuna vintskapid tükeldavad suure katuse külje ära ning seega pole võimalik ühe hooga ühelt poolt vintskappi teisele poole välja liikuda. Siiski, peale pikemat mõõtmist ja katsetamist saavad read paika nii, et ühtki suuremat viga sisse ei tule. Tõsi, üks väike viga siiski tekib, kus plaadid ei taha hästi kokku minna, kuid see õnnestub sel määral ära parandada, et alt näha ei ole. Kokkuvõttes võib öelda, et arvestades kasinat varasemat kogemust eterniitkatustega ja olematut kogemust vintskappidega, sai tulemus täpselt selline, nagu loodetud. See tähendab, et majale pilku heites vaatab vastu sirge ja korrektne eterniitkatus.

14Kaks asendamatut abimeest kõrgustesse pürgimisel

15Lõunapoolne külg uhiuue katuse all

13Põhjapoolne külg oma uue halli näoga

Kõige viimasena paigaldame eterniidist harjadetailid. Pleki asemel kasutame spetsiaalseid detaile – ehkki hinnavahe on päris suur, siis peale harja paigaldamist on näha, et tulemus on seda igati väärt. Tormiplekkide asemel kasutame samu detaile ning ainsad plekid jäävad korstende ümber. Sellega saabki läbi kõige pikem ja vaevarikkam etapp maja renoveerimise juures. Tegelikult jääb siiski veel paigaldada umbes 10 eterniitplaati, mida saame teha alles siis, kui vanad juurdeehitused on maha lammutatud.


♪ ♪ ♪ Lähme katsume pilvi
lähme värvime taeva siniseks… ♪ ♪ ♪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s